online lezen  |  afmelden
Knltb
4 juli 2018
Informatie KNLTB Wintercompetitie regio Zuid 2018/2019
Beste verenigingscompetitieleider,

Hierbij ontvang je alle informatie over de KNLTB Wintercompetitie Zuid 2018/2019. 

De Wintercompetitie Zuid wordt in principe gespeeld in poules van acht teams, waarin een halve competitie wordt gespeeld (zeven speeldagen). Klik hier voor de speeldata. Vanaf half augustus kan je teams voor deze competitie inschrijven. Wij zullen je nog een mail sturen zodra de inschrijving geopend is. De inschrijving voor deze competitie sluit op 13 september 2018. Inschrijvingen die ná deze datum worden ontvangen, worden op een wachtlijst geplaatst.

Wintercompetitie Tenniskids Groen
Dit jaar zal er wederom een Wintercompetitie voor Tenniskids Groen worden aangeboden. Nadere details zullen in augustus worden gecommuniceerd middels een nieuwsbrief aan de Tenniskids Functionaris. De speeldata voor groen zijn reeds bekend en staan op onze site.
Inschrijfmogelijkheden
Voor de Wintercompetitie is het mogelijk om teams voor verschillende categorieën in te schrijven. Bekijk via onderstaande button wat de inschrijfmogelijkheden zijn.

Bekijk hier de leeftijden voor deelname aan één van de competities.
Inschrijfmogelijkheden
Verkort Spelen
Met ingang van 2018 geldt Verkort Spelen voor alle dubbelpartijen (DD, HD en GD), bij zowel senioren- als jeugdcompetities. Dit betekent dat dit ook tijdens de Wintercompetitie Zuid verplicht is. Er wordt een beslissende wedstrijdtiebreak gespeeld op het moment dat de stand één set gelijk is. Winnaar van die beslissende tiebreak - en daarmee ook van de partij - is de dubbelcombinatie die het eerst tien punten behaalt met een verschil van twee punten. Deze tiebreak vervangt de beslissende laatste set en dient in MijnKNLTB  ingevoerd te worden als 10-6 of 11-13. Wanneer in een afdeling twee of meer ploegen met een gelijk aantal winstpunten zijn geëindigd, dan geldt deze beslissende tiebreak als een set met games (7-6 of 6-7).
Berekenen Teamgemiddelde
Het puntengemiddelde van een team in een competitiesoort waarin zowel enkels als dubbels worden gespeeld, wordt berekend zoals beschreven in artikel 55 lid 2 van het Competitiereglement (CR). Voor dubbelcompetities geldt de berekening zoals beschreven in art. 55 lid 3 van het Competitiereglement. Bij de Wintercompetitie wordt voor de berekening van het puntengemiddelde uit gegaan van de actuele rating van spelers (i.p.v.  speelsterktes).

Rekenvoorbeeld
Een team van vereniging X wil gemengd dubbel 17+ competitie op zaterdag gaan spelen:

Robin 2 x 6,0982 (actuele dubbelrating) = 12,1964
Thiemo 2 x 6,7296 (actuele dubbelrating) = 13,4592
Kiki 2 x 7,0031 (actuele dubbelrating) = 14,0062
Richèl 2 x 8,2084 (actuele dubbelrating) = 16,4168

Teamgemiddelde: 12,1964 + 13,4592 + 14,0062 + 16,4168 = 56,0786 : 4 = 14,0197
Dit puntengemiddelde is gelijk aan 14 of hoger. Op basis hiervan dient dit team dus te worden ingeschreven in de 2e klasse.
Voorwaarden voor inschrijving
• Het inschrijfgeld voor deelname aan de Wintercompetitie regio Zuid 2018/2019 bedraagt € 37,08 per team.
• Aanvragen die na 13 september 2018 worden ontvangen, kunnen alleen worden geaccepteerd indien hiermee een poule compleet gemaakt kan worden tot acht teams. Tot de indeling bekend is, worden deze teams op een wachtlijst gezet.
• Teams van verenigingen die (nog) niet aan hun betalingsverplichtingen aan de KNLTB hebben voldaan, worden pas ingeschreven zodra aan deze betalingsverplichting is voldaan. Eén en ander voor zover op het moment van betaling de inschrijving voor de competitie nog niet is gesloten (CR artikel 21 lid 4).

Indien een reeds ingeschreven team zich na 23 september 2018 terugtrekt, zijn wij helaas genoodzaakt een boete op te leggen van € 115,-. Voor een terugtrekking van een reeds ingeschreven ploeg na publicatie van de indeling geldt een boete van € 225,-
Banenschema
Per thuisspelend team moeten er twee banen beschikbaar zijn.

Verenigingen met vier of minder teams per dagdeel kunnen tijdens de inschrijving een verzoek indienen om de teams allen gelijktijdig uit en thuis te laten spelen. Dit is gezelliger en kan voor de vereniging een voordeel zijn in verband met bijvoorbeeld de barbezetting. Let op: Controleer wel of jouw club over voldoende banen beschikt om de teams gelijktijdig te laten spelen!  
Begintijden
Donderdag
- DD17+: 10.00 uur
- GD17+: 19.00 uur
- 8&9 Tennis: variabel tussen 19.00 en 20.00

Vrijdag
- GD50+/ HD50+: 13.00 uur
- GD17+/ HD17+/ DD17+/ GD 35+/ HD35+/ DD35+: 19.00 uur

Zaterdag

GD17+/ HD17+/ DD17+/ HD35+/ DD35+: variabel 11.00 - 13.00 uur

Zondag 
- Gemengd 17+/ Heren 17+/ Dames 17+: variabel 11.00 - 13.00 uur
- Jeugd 10 t/m 14 en 11 t/m 17 jaar: variabel 11.00 - 13.00 uur
- 8&9 Tennis: variabel 17.00 - 20.00 uur
Dispensatie aanvragen
Uiteraard kan voor de Wintercompetitie dispensatie voor 2x spelen in één speelweek of spelen voor twee verenigingen worden aangevraagd. Nadat de indeling online is gepubliceerd, sturen wij je meer informatie over hoe de dispensaties kunnen worden aangevraagd. 
Dispensatievoorwaarden
Team NL Nederlandse Loterij Heineken Rabobank KPN
Menzis AD Kia Sky Radio
Tennis Direct Dunlop K-Swiss
KNLTB
Telefoon: 088 - 130 26 00
Email: info@knltb.nl
knltb
Twitter   Facebook